WYCIECZKA KLASY IIg i IIIf, 10-14.05.2011r.Powrót na pocz¹tek strony