II OTWARTE MISTRZOSTWA W EKSTREMALNYCH SZTUKACH WALKI-
XMA (EXTRIME MARTIAL ARTS), 24.11.2007r.
Powrót na pocz¹tek strony