WYCIECZKA DO WARSZWY I UDZIAŁ
W NAGRANIU PROGRAMU "THE VOICE OF POLAND", 14.09.2016r.

Powrót na początek strony