WYMAGANIA DO KLASY "BRYTYJSKIEJ", TERMINY REKRUTACJI I PRZYKŁADOWE TESTY


Wymagania na test kwalifikujący do klasy "brytyjskiej"

Testy z lat ubiegłych:

2013r.
2012r.
2011r.
2010r.
2009r.


2008r.
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4


2007r.
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4

Terminy:

• Termin pisania testu leksykalno- gramatycznego: 30 maja 2014r. godz. 15.00, Gimnazjum w Węgorzewie.

• Kandydat zgłaszający się na test posiada przy sobie aktualną legitymację uczniowską oraz długopis.

• Kandydaci posiadający tytuł Laureata lub Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego zostają przyjęci do klasy "brytyjskiej" bez konieczności pisania testu.

• Termin ogłoszenia listy przyjętych do klasy "brytyjskiej": 3.06.2014r. (wtorek).