TURNIEJ SZACHOWY, RADZIEJE, 7.06.2017r.Powrót na pocz¹tek strony