WYCIECZKA DO WARSZAWY, 20.11.2012r.Powrót na pocz¹tek strony