ENCYKLOPEDIA

O


ODZNAKA UCZNIOWSKA- złota, srebrna, i brązowa; przyznawana uczniom spełniającym warunki określone w dokumentach szkoły.

P

"PAWEŁEK"- sklepik z artykułami spożywczo- przemysłowymi, założony w 1999r. przez W.Lichtarowicza. Działał w naszej szkole do września 2001.
Obecnie sklepik prowadzony jest przez panie: Lucynę Korzeniewską i Bożenę Cudowską, przy pomocy uczniów Gimnazjum (szczególnie aktywni są:Angelika Koleśnik, Przemek Lech, Karol Senderak).
PEDAGOG- [gr.]: 1) nauczyciel, wychowawca; 2) teoretyk wychowania i nauczania.
PEDAGOG SZKOLNY-zajmuje się sprawami ogólnowychowawczymi w szkole; prowadzi profilaktykę wychowawczą oraz indywidualną opiekę pedagogiczno- psychologiczną; organizuje pomoc materialną ubogim uczniom; koordynuje całokształt działań wychowawczych szkoły. Z inicjatywy p. B.Fido zorganizowano turniej "Gimnazjum walczy z agresją" oraz objęto wszystkie klasy programem profilaktycznym "Spójrz inaczej".
"PIEŚŃ SZKOŁY"-utwór podkreślający poczucie jedności i odrębności uczniów gimnazjum; oficjalna forma manifestacji uczuć; słowa J.A.Zinkiewicz, muzyka L.van Beethoven. (jej treść możesz przeczytać na stronie:HISTORIA)

R

R-

S

SKLEPIK-> "Pawełek"
STOWARZYSZENIE NIEMIECKIE "MAMRY"-powstało w 1995; działa na terenie miasta i gminy Węgorzewo; zrzesza ludzi pochodzenia niemieckiego; liczy ok. 180 osób; przewodnicząca H.Andrulonis. Stowarzyszenie pomogło w uzyskaniu finansów od Fundacji Polsko-Niemieckiej na dalszą rozbudowę naszej szkoły. Siedziba stowarzyszenia znajduje się w budynku gimnazjum.

Ś

ŚWIETLICA- pełni w szkole funkcje opiekuńczo- wychowawcze, prowadzone są tu zajęcia plastyczne i techniczne; uczniowie mają możliwość oglądania programów popularnonaukowych i filmów; mogą korzystać z gier planszowych i telewizyjnych; funkcjonuje od początku istnienia gimnazjum; opiekę nad nią sprawuje J. Górska.

T

"TANDETA SUPERGAZETA"-miesięcznik wydawany od października 1999; pismo zawierające informacje związane z życiem, zainteresowaniami, rozrywkami młodzieży gimnazjum. Redagowaniem pisma do września 2001 zajmowali się członkowie kółka dziennikarskiego pod kierownictwem J.Subocz.Obecnie opiekunką gazety i redakcji jest pani Dorota Paszkiewicz.
Redaktorzy: Barbara Zubkowicz (IIIa), Marek Paszkiewicz(IIg), Magdalena Godlewska, Emilia Truszkowska, Marta Kapica (wszystkie Ig), Natalia Konstantynowicz, Ilona Dudzic, Marta Zamrij, Urszula Sulowska, Tomasz Leszkowicz, Marcin Juniewicz, Paulina Podbereżna, Monika Mroczkowska, Renata Putkowska, Bartłomiej Łaszczuk (wszyscy Ia).
"TRUP"-Towarzystwo Rozrywki Umysłowej Prostej; kabaret prowadzony przez pana D.Polonisa, który naprawdę bawi nas przy okazji wszystkich imprez. Występują w nim: Z.Ćwiklińska, B.Zubkowicz, A.Koleśnik, K.Pikor, E.Godlewska, A.Gilon, M.Pietrasiuk,A.Mazek, D.Toczek.

U

UCZNIOWIE- przybyli ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Węgorzewo. W 1999/2000 gimnazjum przyjęło 270 uczniów (136 dziewcząt i 134 chłopców). Dwie klasy gimnazjalne znajdują się w Radziejach.
W 2000/2001 do klas pierwszych zapisano 275 uczniów. Łączna liczba uczniów kl.I i II wynosiła 545 (273 dziewczynki i 272 chłopców). W 2001/2002 jest nas ponad 800.

W

WĘGORAPA -rzeka przepływająca przez Węgorzewo; lewe źródłowe ramię Pregoły; długość 140km (w Polsce 44km).
WĘGORZEWO -miasto w województwie warmińsko- mazurskim, nad Węgorapą; ok.13 tys. mieszkańców; przystań rybacka i żeglugi pasażerskiej; Muzeum Kultury Ludowej; 1571 rok prawa miejskie i herb.

Herb Węgorzewa


Z

ZNACZEK SZKOŁY -stworzony przez J.A.Zinkiewicza; projekt znaczka został przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 24.IV.2000roku.

Logoszkoly

Powrót na początek strony