NOC GIMNAZJALNA, 15.11.2013r.Powrót na pocz¹tek strony