WYCIECZKA DO MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
i CENTRUM NAUKI "KOPERNIK", 8.12.2010r.Powrót na pocz¹tek strony