EGZAMIN NA RATOWNIKA MOPR, 21.05.2016r.Powrót na pocz¹tek strony