UROCZYSTOŚĆ POSADZENIA DĘBU POŚWIĘCONEGO
POR. JÓZEFOWI ŻOŁNIEROWICZOWI,
ZAMORDOWANEMU W KATYŃU W 1940r.


Powrót na początek strony