ENCYKLOPEDIA

K

KÓŁKA POZALEKCYJNE- skupiają młodzież, która chce wzbogacić wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania. W gimnazjum, w tym roku, działa 18 kółek zainteresowań

KÓŁKAOPIEKUNOWIE
BiologiczneJ.Zinkiewicz (kl.I,III), E.Szarmacher (kl.II)
Chemiczne W.Balewicz (kl.I,II)
Dziennikarskie D.Paszkiewicz
Polonistyczne J.Subocz (kl.II)
Plastyczne M.Ekiert-Jezusek
Dyskusyjny Klub Filmowy K.Stefańska
Matematyczne A.Kaczmarczyk (kl.III), S.Dobrowolski(kl.I,II)
Taneczne J.Oterska (kl.I)
Teatr "Paradoks" G.Poddubik
Informatyczne B.Godlewska (kl.II,III), G.Pieciun (kl.I), D.Sajewicz (Radzieje)
Geograficzne W.Gadowska-Bogus (kl.I)
Kabaret "TRUP" D.Polonis
Radiowe J.Subocz
Religijno- artystyczne E.Kęszczyk
Historyczne J.Paszkiewicz (kl.II), R.Hoły (kl.III)
Muzyczne A.Barul
Taneczne Cheerleaders G.Franczyk
Sztuki K.Chędel (Radzieje)
KRONIKA SZKOŁY-powstała w 1999r; ukazuje początki budowy gimnazjum i najważniejsze wydarzenia związane z życiem tej placówki; zawiera wiele ciekawych zdjęć, dokumentów wycinków prasowych. Autorem i grafikiem jest Jerzy Zinkiewicz.

L

L -

M

M -

N

NAUCZYCIELE-ludzie trudniący się uczeniem kogoś, udzielający lekcji.
NAUCZYCIELE GIMNAZJUM-61-osobowy zespół ludzi, którzy przed 1999 byli pracownikami szkół podstawowych w Węgorzewie, Radziejach, Węgielsztynie. Wielu nauczycieli podjęło lub ukończyło studia podyplomowe. Popularnością cieszą się wśród nich różnego rodzaju kursy wzbogacające wiedzę i umiejętności dydaktyczno- wychowawcze. Wzajemne stosunki opierają się na koleżeńskiej współpracy i życzliwosci. Pracują z oddaniem i chętnie uczestniczą we wspólnych zabawach z okazji różnych uroczystości.

WYKAZ NAUCZYCIELI Z ROKU SZK. 1999/2000


  1. Balewicz Wioletta
  2. Bolik- Kun Anna
  3. Chędel Katarzyna
  4. Chludzińska Maria
  5. Cieślik Grażyna
  6. Cudowska Bożena
  7. Dyjak Danuta
  8. Fido Bogdanna
  9. Gadowska Bogus Wanda
  10. Godlewska Bożena
  11. Hoły Roman
  12. Jarosz Robert
  13. Józefowicz Maciej
  14. Jurkiewicz Dariusz
  15. Jurkiewicz Dorota
  16. Kłosowska Helena
  17. Kowalik Marek
  18. Kondracka Anna
  19. Łaszczuk Emilia
  20. Masternak Robert
  21. Paszkiewicz Jarosław
  22. Poddubik Grażyna
  23. Sajewicz Dariusz
  24. Snarska Dorota
  25. Subocz Jolanta
  26. Ślęzak Grzegorz
  27. Wacławska Teresa
  28. Westfalewicz Maciej
  29. Wierbiłowicz Dariusz
  30. Zieleń- Korzeniewska Lucyna
  31. Zinkiewicz Jerzy
  32. Zubkowicz Andrzej


WYKAZ NAUCZYCIELI Z ROKU SZK. 2000/2001


NAZWISKO I IMIĘPRZEDMIOTUKOŃCZONA UCZELNIALATA PRACY
1.Balewicz WiolettachemiaWSP Olsztyn3
2.Bartulewicz Dorota j.angielski - 3
3.Bogdański Krzysztof religia Wyższ. Sem. Duuch. w Bagnie 1
4.Bolik- Kun Anna biblioteka WSP Olsztyn 8
5.Chędel Katarzyna sztuka UŚl. Katowice 10
6.Chludzińska Maria j.polski UMK Toruń 17
7.Cieślik Grażyna j.angielski UWarszawski 13
8.Cudowska Bożena matematyka WSP Olsztyn 14
9.Du Plessis Agnieszka j.angielski studiuje -
10.Dyjak Danuta geografia U Gdański 30
11.Ekiert- Jezusek Monika sztuka UŚ Katowice 7
12.Fido Bogdanna pedagog WSP Olsztyn 27
13.Flis Regina biologia WSP Olsztyn 4
14.Franczyk Grażyna w-f AWF Gdańsk 16
15.Gadowska- Bogus geografia WSP Słupsk 19
16.Godlewska Bożena technika, informatyka U Warszawski 15
17.Górska Jolanta zajęcia świetlicowe U Warszawski 18
18.Hoły Roman historia UMK Toruń 23
19.Jarosz Robert w-f AWF Gdańsk 11
20.Joka Agnieszka geografia U Gdański 6
21.Józefowicz Maciej historia, wos studiuje 5
22.Jurkiewicz Dariusz historia, wos WSP Olsztyn 7
23.Jurkiewicz Dorota j.angielski WSP Olsztyn 10
24.Kaczmarczyk Alina matematyka WSP Olsztyn 9
25.Kłosowska Helena w-f WSWF Gdańsk 31
26.Kukier Marlena w-f U Białostocki 8
27.Łaszczuk Emilia j.polski UMK Toruń 34
28.Mańkut Danuta religia grekokatolicka U Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie 11
29.Paszkiewicz Jarosław historia WSP Olsztyn 10
30.Poddubik Grażyna j.polski WSP Olsztn 17
31.Polonis Dariusz j.polski U Warszawski 16
32.Rudeczko Radosław w-f AWF Gdańsk 2
33.Sajewicz Dariusz matemat., fizyka, informatyka, techn. licencjat UW 5
34.Snarska Dorota biologia, chemia U Gdański 8
35.Stefinina Larysa j.angielski Państw. Wyż. Ucz. Ped. w Drohobyczu 21
36.Subocz Jolanta j.polski WSP Olsztyn 13
37.Szarmacher Ewa biologia WSP Olsztyn 1
38.Szewczyk Sebastian religia Wyższ. Sem. Duch. w Bagnie 1
39.Ślęzak Grzegorz religia Warm. Instyt. Teol. Histor.-Pastorol. 5
40.Wacławska Teresa matematyka, fizyka U Gdański 20
41.Westfalewicz Maciej w-f - ?
42.Wijtiwiak Janina j.polski WSP Olsztyn 32
43.Zieleń- Korzeniewska Bronisława matematyka WSN Olsztyn 31
44.Zinkiewicz Jerzy biologia Wyższ. Szk. Rol.- Ped. Siedlce 19
45.Zubkowicz Andrzej fizyka, informatyka U Gdański 16
WYKAZ NAUCZYCIELI Z ROKU SZK. 2001/2002

Zmiany w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Odeszli:
  1. Janina Wijtiwiak (przeszła na emeryturę)
  2. ks. Sebastian Szewczyk (pracuje w Szkole Podst. Nr1 w Węgorzewie)
  3. Dorota Snarska (podjęła pracę w Kętrzynie)


Nauczyciele nowo przyjęci:
  1. Alicja Barul (muzyka)
  2. Katarzyna Bujnarowska (geografia)
  3. Sławomir Dobrowolski (matematyka)
  4. Andrzej Gordziewicz (w-f)
  5. Urszula Jańczuk (w-f)
  6. Zuzanna Kępa (język angielski)
  7. Ewa Kęszczyk (religia)
  8. Małgorzata Kulesza (język angielski)
  9. Małgorzata Górska (świetlica, biblioteka)
  10. Krzysztof Marcinkiewicz (historia, wiedza o społeczeństwie)
  11. ks. Tomasz Niedziela
  12. Dorota Paszkiewicz (język polski)
  13. Grażyna Pieciun (matematyka, informatyka)
  14. Katarzyna Stefańska (język angielski)
  15. Anna Synowczyk (język polski)
  16. Tomasz Wierzchowski (informatyka)
  17. Katarzyna Wojnowska (biologia, chemia)

Od 1.01.2002 na zastępstwie za panie: Dorotę Jurkiewicz i Wiolettę Balewicz, które odeszły na urlop macierzyński, pracują Elżbieta Użyńska (chemia) i Iwona Grzeszczyk (język angielski).
Od 11.03.2002 w zastępstwie za pana Dariusza Jurkiewicza pracuje pan Rafał Denisow.
Powrót na początek strony