ZAJĘCIA INTEGRACYJNE KLAS PIERWSZYCH, 8.09.2014r.Ia- wych. Bożena Cudowska


Ib- wych. Agnieszka Linkiel
Ic- wych. Małgorzata Ambrosiewicz
Id- wych. Andrzej Gordziewicz
Ie- wych. Rafał Chochowski

If- wych. Dorota JurkiewiczPowrót na początek strony