ZAJĘCIA INTEGRACYJNE KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE, 8.09.2010r.Ia- wych. Krystian Paluch
Ib- wych. Katarzyna Szumska

Ic- wych. Beata Karwowska


Id- wych. Alina Kaczmarczyk

Ie- wych. Wioletta BalewiczIf- wych. Marlena Kukier

Ig- wych. Dariusz PolonisPowrót na początek strony