ZAJĘCIA INTEGRACYJNE KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE, 7.09.2010r.Ia- wych. Mirosława Gadowska- Bogus
Ib- wych. Bożena Cudowska
Ic- wych. Grażyna Poddubik
Id- wych. Małgorzata Ambrosiewicz
Ie- wych. Krzysztof Marcinkiewicz
If- wych. Agnieszka Linkiel
Ig- wych. Dorota JurkiewiczPowrót na początek strony