II POWIATOWY KONKURS WIEDZY INFORMATYCZNEJ i EKONOMICZNEJ
ZORGANIZOWANY PRZEZ ZSZ w WĘGORZEWIE, 2-3.04.2012r.