CZECHY- PORTUGALIA, 21.06.2012r.Powrót na pocz¹tek strony