POWIATOWY KONKURS BRD, 28.04.2016r.Powrót na pocz¹tek strony