POWIATOWY KONKURS BRD, 29.04.2015r.Powrót na pocz¹tek strony