ELIMINACJE POWIATOWE KONKURSU BRD, 18.04.2012r.Powrót na pocz¹tek strony