ENCYKLOPEDIA

A

AUTOR STRONY- nazywam się Andrzej Zubkowicz. Ukończyłem fizykę na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1984 roku pracuję jako nauczyciel fizyki : najpierw w Szkole Podstawowej nr1 w Węgorzewie, a od 1999 w Gimnazjum w Węgorzewie.W 2001 r. ukończyłem Podyplomowe Studium Informatyki Stosowanej.
(Swoje uwagi na temat tej strony możesz przekazać wysyłając:
e-mail)
AUTORZY ENCYKLOPEDII- Redaktor Naczelny: Janina Wijtiwiak; Zespół Redakcyjny: Agnieszka Błaszko,Joanna Burak, Małgorzata Dalbor, Paulina Dudzic, Emilia Jasionis, Emilia Kogut, Olga Lagiera, Emilia Lichtarowicz, Marta Magierska, Wioletta Moroz, Anna Płatosz, Natalia Seget, Janina Wijtiwiak, Karolina Wnuk; Recenzenci: Grażyna Poddubik, Jolanta Subocz; Konsultanci: Maria Chludzińska, Roman Hoły. Swój wkład w wydanie "książkowe" encyklopedii mieli też: Bożena Godlewska (Redaktor Techniczny) i Monika Ekiert- Jezusek(Opracowanie Graficzne)

B

BIBLIOTEKA- interdyscyplinarna pracownia naukowa istniejąca od 1.IX.1999r., w której znajduje się 2871 książek, 866 podręczników metodycznych dla nauczycieli oraz czasopisma i kasety video. Oprócz gromadzenia i udostępniania zbiorów biblioteka prowadzi zajęcia w ramach ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej. Opiekę nad biblioteką sprawuje A.Bolik-Kun.
BUDOWA SZKOŁY- 1 III 1996 r. Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Suwałkach kierowane przez dyrektora J.Zawadzkiego rozpoczęło budowę; jesienią nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego; 1IV 1998 zakończono budowę i dokonano uroczystego otwarcia szkoły.
"BYLE DO WAKACJI" (BDW)-nazwa radiowęzła szkolnego działającego od 1 IX 2000; zespół radiowców zajmuje się przygotowywaniem wiadomości, prowadzeniem koncertu życzeń; za techniczną obsługę radiowęzła odpowiadają: A.Jaczerkowski, A. Stępniak, P. Chmielewski; opiekę nad grupą radiowców sprawował w roku ubiegłym A. Zubkowicz, a obecnie Jolanta Subocz.

C

CHEERLEADERS[ang.]- zespół taneczny istniejący w Gimnazjum im. J.A.Helwinga w Węgorzewie; opiekun: G.Franczyk;dziewczyny tańczące: M.Sieck, N. Łys, I.Franczyk, E.Godlewska, J.Pieciun, K.Baj, K.Akusz, K.Tymcio; Ch. dopinguje uczniom naszej szkoły na imprezach sportowych, organizowanych w szkole i w mieście.

CHLUDZIŃSKA MARIA- (20.IV 1960), nauczycielka, dyrektor; ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; od 1983 pracowała w Szkole Podstawowej Nr 1 w Węgorzewie; w 1999 została powołana na dyrektora Gimnazjum w Węgorzewie; w tym samym roku ukończyła Podyplomowe Studium Aktywizujących Metod Nauczania na Uniwersytecie Gdańskim(chcesz Ją lepiej poznać, to zajrzyj jeszcze TUTAJ)

D

DYREKCJA- organizuje pracę szkoły, zarządza nią i nadzoruje działalność wszystkich pracowników. Funkcję dyrektora pełni -> Chludzińska Maria oraz zastępcy -> Hoły Roman i (od 16.08.2001r) -> Zubkowicz Andrzej

W czasie Halloween 2001 odwieził dyrekcję jakiś duch.


F

F-

G

GIMNAZJUM [łac.grec. gymnasion]:1)Wstarożytnej Grecji teren ćwiczeń fizycznych dla chłopców i spotkań towarzyskich;2) Od renesansu do 1948- szkoły średnie różnych typów; od 1948 zastąpione szkołami stopnia licealnego; w 1999 MOiW powołało do życia 3- letnie gimnazja po 6- letniej szkole podstawowej.
GIMNAZJUM IM. J.A.HELWINGA- założone 1IX 1999; na podstawie ustawy o systemie oświaty, ustawy o samorządzie terytorialnym oraz Uchwały Rady Gminy w Węgorzewie z 26 IV 19999; na mocy Uchwały nr XXIV/175/2000 Rady Miejskiej w Węgorzewie otrzymało imię Jerzego Andrzeja Helwinga 20 IV 2000.

H

HOŁY ROMAN- (20 III 1954), nauczyciel; studiował historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; od 1977r. pracował w Szkole Podstawowej w Więckach i Węgorzewie.Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Gimnazjum im.J.A.Helwinga w Węgorzewie. Twórca autorskiego programu -> "Edukacja regionalna- dziedzictwo kulturowe w regionie". W plebiscycie uczniowskim otrzymał tytuł "Nauczyciel- mistrz" (2000r.)

I

INTEGRACJA[łac.]: 1)proces tworzenia się całości z jakichś części;2) program realizowany przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Węgorzewie; obejmuje uczniów z pierwszych klas gimnazjum; w ramach zajęć integracyjnych odbywają się gry i zabawy wewnątrz klasowe i międzyklasowe w gimnazjum i w terenie.

J

JĘZYK ANGIELSKI- kl.Ih,i oraz II-h,i uczą się języka angielskiego od podstaw; pozostałe klasy kontynują naukę; kl.IIg ma w tygodniu dodatkową godzinę języka angielskiego; kl. Ig skupia uczniów, którzy zdali egzamin sprawnościowy z tego języka (ma ona 4 godziny tygodniowo tych zajęć z podziałem na grupy); wdrażany jest tam program autorski D.Jurkiewicz i G.Cieślik; w ramach programu nawiązano kontakt z klasą z Rottenburga (korespondencyjna w języku angielskim); zorganizowano bal Hallowen, konkurs lampionów i plakatów; uczniowie biorą udział w 5-etapowym konkursie j.a.; finalista pojedzie do Londynu.
JĘZYKI OBCE-wszyscy uczniowie objęci są nauczaniem j. angielskiego; chętni mogą poznawać język ukraiński.
JĘZYK UKRAIŃSKI-lekcje prowadzone są przez L.Stefininę w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Powrót na początek strony