ZDARZYŁO SIĘ

2011/2012


WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC

Aktualności

KWIECIEŃ

2.04: dotarły do nas wyniki III etapu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego”, który odbył się w Olsztynie 29.03. Miło nam zawiadomić, że tytuł finalisty uzyskał Jan Stanecki z klasy Ig. Serdecznie gratulujemy tego sukcesu Jasiowi i nauczycielce pani Joannie Dyczewskiej.

2-4.04: rekolekcje wielkopostne

3.04: 26.03 odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny Języka Niemieckiego dla klas II, w którym wzięło udział 25 uczniów. Organizatorką była pani Beata Jankowiak.
Wyniki:

3.04: 29.03 odbył się Szkolny Konkurs "Podstawy Geografii" dla klas I i II, w którym wzięło udział 13 uczniów. Organizatorkami były panie Mirosława Gadowska- Bogus i Katarzyna Szumska.
Wyniki:

3.04: w dniach 28-30.04 odbyła się zbiórka słodyczy świątecznych, zabawek oraz książek dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Węgorzewie. Wszystkim, którzy przyczynili się do uśmiechu obdarowanych- dziękujemy!
Akcję prowadziły Eliza Bryżys i Renata Brzozowska (obie IIb), a nad całością czuwała opiekunka Samorządu Uczniowskiego pani Bożena Cudowska.

3.04: 30.03 siatkarki z Helwinga brały udział w Wiosennym Turnieju Siatkówki Szkół Gimnazjalnych. W zawodach konkurowało 6 zespołów (głównie z klas sportowych).
Wyniki naszych meczów:

Dzięki tak dobrym rezultatom, gimnazjalistki z Helwinga okazały się bezkonkurencyjne i zajęły 1 miejsce!
Skład drużyny: Magda Kowalik, Weronika Gasperowicz, Wiktoria Jewuła, Hania Biłas, Paulina Hawrylak, Paulina Faber, Ola Furtak i Gabriela Kozłowska. Trenerką jest p. Urszula Jańczuk.

5-10.04: przerwa świąteczna

12.04: 4 kwietnia 16 uczniów klas III, uczestników zajęć "Mały Archimedes", pojechało na Dzień Otwarty w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Olsztynie. Wzięli oni udział w doświadczeniach chemicznych i fizycznych. Zapoznali się z wystawami przygotowanymi w różnych pracowniach przedmiotowych. Otrzymali ulotki i informatory o szkole.
Następnie obejrzeli film "Igrzyska śmierci" w multikinie, zjedli obiad i szczęśliwie wrócili do domu.

13.04: w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Józefa Bema w Węgorzewie odbyły się dwa konkursy powiatowe: II Powiatowy Konkurs Wiedzy Informatycznej oraz II Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekonomicznej.
Celami konkursu było:

Do Powiatowego Konkursu Wiedzy Informatycznej, który odbył się w dniu 02 kwietnia o godz. 14-ej, zgłosiło się dziesięcioro uczniów Gimnazjum im. Jerzego Helwinga w Węgorzewie. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Uczniowie tak samo, jak w roku ubiegłym, musieli wykazać się bardzo szeroką wiedzą z zakresu informatyki. Konkurs obejmował dwa etapy. W pierwszym etapie uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test 20 pytań zamkniętych obejmujących wiedzę z zakresu m.in.: użytkowania i zastosowania komputerów, przetwarzania tekstu, tworzenia i wykorzystania grafiki, zastosowania arkusza kalkulacyjnego do rozwiązania problemów z różnych dziedzin życia, wykorzystania sieci komputerowych, zastosowania metod algorytmicznych. Etap drugi obejmował cześć praktyczną sprawdzającą umiejętność obsługi edytora tekstu oraz obsługi arkusza kalkulacyjnego, włącznie z użyciem zaawansowanych formuł. Test oraz zadania etapu praktycznego opracował pan mgr Artur Wilczyński – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych.
Do Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej, który odbył się w dniu 03 kwietnia 2012r. o godz. 13-ej przystąpiło 44 uczniów Gimnazjum im. Jerzego Helwinga w Węgorzewie. Konkurs miał charakter drużynowy – po 4 osoby w jednej drużynie (w sumie 11 zespołów). Zespoły wzięły udział w grze ekonomicznej pokazującej najbardziej podstawowe aspekty strategiczne, rynkowe i finansowe związane z prowadzeniem własnej małej firmy. Konkurs w niezwykle atrakcyjnej, interaktywnej i nieco zabawowej formie, pozwolił uczestnikom zrozumieć szereg mechanizmów związanych z prowadzeniem biznesu, oraz sprawdzić się im w roli właściciela: stratega i decydenta. Konkurs przeprowadzony został w II etapach – oba obejmowały grę symulacyjną związaną z prowadzeniem własnej firmy. Drużynowy konkurs ekonomiczny przygotowała pani mgr Halina Samojluk – Półkośnik.
Wyniki konkursów:
Powiatowy Konkurs Wiedzy Informatycznej: Zwycięzcy Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej: Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody, które ufundowane zostały przez Powiat Węgorzewski oraz Radę Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie.
Warto dodać, że wszyscy uczestnicy obu konkursów wykazali się wysokim poziomem wiedzy z wymaganego zakresu tematycznego. Cieszy nas fakt, że coraz więcej młodych ludzi ma świadomość, jak ważne jest w życiu posiadanie wiedzy z zakresu ekonomii i informatyki.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a fundatorom nagród serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również nauczycielom Gimnazjum im. Jerzego Helwinga w Węgorzewie za przygotowanie uczniów do konkursów.

Zuzanna Kowalska
Wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Józefa Bema w Węgorzewiewięcej...

13.04: 12 kwietnia odbył się Powiatowy konkurs Biologiczno-Chemiczny. W zawodach, oprócz uczniów naszego gimnazjum brali udział uczniowie z Gimnazjum w Więckach. Konkurs składał się z czterech konkurencji: testu z biologii i chemii, opisu doświadczeń chemicznych oraz rozpoznawaniu gatunków roślin okryto- i nagonasiennych.
Po zsumowaniu punktów

Spotkanie to było świetnym utrwaleniem przed egzaminem gimnazjalnym, a każdy uczeń został nagrodzony książką.
Organizatorami konkursu były Panie: E. Szarmacher, A. Linkiel , W. Balewicz.


więcej...

16.04 (poniedziałek): dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17.04: 14.04. w węgorzewskiej hali OSIR-u odbył się Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt szkół gimnazjalnych. Wzięło w nim udział, oprócz naszej reprezentacji, 5 drużyn przyjezdnych : Więcki, Ełk, Kętrzyn, Giżycko i Wydminy. Dziewczęta grały systemem każdy z każdym w setach do 21 pkt.
Wyniki meczów :

Siatkarki z Helwinga zajęły 2 miejsce, a nasza zawodniczka - Paulina Hawrylak została najlepszą rozgrywającą turnieju, gratulujemy!
Bardzo dziękujemy p. Uli Jańczuk za zaangażowanie się w zorganizowanie tego turnieju.


więcej...

17.04: 16 IV w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie p. Wojewoda Warmińsko- Mazurski Marian Podziewski oraz Burmistrz Węgorzewa p. Krzysztof Piwowarczyk podpisali umowę, na mocy której do końca roku 2012 zostanie zrealizowana przy naszej szkole inwestycja pod nazwą "Miasteczko Ruchu Drogowego". Możliwe do wydania na ten cel środki to 550 000,- Miasteczko to będzie jednym z 20 powstających w Polsce tego typu obiektów i najnowocześniejszym w naszym województwie.
Dziękujemy naszym władzom samorządowym oraz Panu Wojewodzie za ten upominek. Zapewne przyczyni się on do podniesienia jakości kształcenia młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

17.04: otrzymaliśmy wyniki szkolnych eliminacji Wojewódzkiego Astronomicznego Konkursu Gimnazjalistów organizowanego przez Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne.
Miło nam zawiadomić, że do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 7.05 w Olsztynie zakwalifikowała się Anna Klimowicz z klasy IIc.
Ania uczęszcza na zajęcia Koła Astronomicznego prowadzonego przez panią Małgorzatę Ambrosiewicz. Gratulujemy!

18.04: wyniki po VI rundzie Szkolnego Turnieju Sudoku organizowanego przez panów Andrzeja Małeckiego i Sławomira Dobrowolskiego.

18.04: w Gimnazjum rozegrany został powiatowy etap konkursu "Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2012". Drużyna nasza w składzie: Jan Komińczyk (IIIg), Patryk Jankowiak (Ig), Bartłomiej Tymcio (IIb) zajęła II miejsce. Opiekunem drużyny był pan Andrzej Małecki. Gratulujemy!


więcej...

18.04 (środa, godz. 16.00): wywiadówka (z wyjątkiem klasy IIIb)

18.04: Adam Żołądek (IIa) został laureatem Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego "Namuzowywanie" zorganizowanego przez węgorzewskie Liceum Ogólnokształcące. Gratulujemy!
Organizacją konkursu w naszym Gimnazjum zajmowała się pani Dorota Paszkiewicz.

23.04: rozstrzygnięte zostały Szkolne Konkursy, które odbyły się 20.04 z okazji Dnia Tradycji.

"Patron i szkoła":

"Wiersz o patronie" Gratulujemy! Organizatorami konkursu byli Bożena Cudowska, Grażyna Pieciun, Bożena Godlewska, Dariusz Polonis.24.04 (wtorek): egzamin gimnazjalny część humanistyczna
więcej...

25.04 (środa): egzamin gimnazjalny część matematyczno- przyrodnicza

26.04 (czwartek): egzamin gimnazjalny część językowa

30.04: 19.04 odbył się Szkolny Konkurs „Zawodowa aktywizacja”, którego celem było rozwijanie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy. Wzięli w nim udział uczniowie klas III. Tematem przewodnim był „Ciekawy list motywacyjny drogą do sukcesu”. Organizatorkami były panie Marta Sauter- powiatowy doradca- konsultant oraz Jolanta Górska- szkolny doradca zawodowy. Konkurs współfinansowano w ramach projektu realizowanego przez KOWEZiU.
Spośród uczestników nagrodzono:

Wręczenie nagród nastąpi 11.05 (piątek).


więcej...

30.04: w auli szkolnej odbył się apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja przygotowany przez klasy 3b i 3g oraz panie Dorotę Paszkiewicz i Jolantę Subocz.


więcej...


Powrót na początek strony