ZDARZYŁO SIĘ

2010/2011


WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC

Aktualności

STYCZEŃ

23.12- 2.01.2011: przerwa świąteczna.

3.01: w ramach programu Mały Archimedes jesienią 2010 roku zakupiliśmy pakiet edukacyjny (pomoce szkolne do matematyki, biologii, chemii, fizyki) na sumę 34 000zł oraz książki, zbiory zadań i programy komputerowe za 10 800zł. Ponadto w ramach tego programu otrzymaliśmy do pracowni fizycznej notebook, projektor, zestaw głośników, kamerę internetową i zestawy do doświadczeń z mechaniki na kwotę 5 438,76zł.

6.01- 9.01: dni wolne od nauki. W piątek 7.01 czynna będzie świetlica szkolna, gdzie nauczyciele prowadzić będą zajęcia opiekuńcze w godzinach: 8.00- 14.30.

9.01: tradycyjnie wolontariusze z naszego Gimnazjum wzięli udział w zbiórce WOŚP. Opiekę nad kwestującymi pełniły panie Bożena Cudowska i Bożena Godlewska. W powiecie węgorzewskim uzbierano 14.103,74 zł

Zdjęcia: Anna Styrańczak ("Węgorzewski tydzień")

17.01: ostatni dzień wystawiania ocen półrocznych.

18.01: klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

20.01: na posiedzeniu komisji przyznającej stypendia "Za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe" zdecydowano, że stypendia otrzymują:

1. Marcin Jurczak IIa
2. Aleksandra Leszek IIg
3. Zuzanna Siemieniago IId
4. Anna Klimowicz Ic
5. Marta Drożyner Ig
6. Marta Tarasewicz IIIg
7. Mariola Gimła IIIe
8. Jakub Stanecki IIIf
9. Dominika Kazimierczyk IIIf
10. Krzysztof Małek IId
11. Adam Drabik Ig
12. Karolina Golińska Ig
13. Paulina Tyszka IIg
14. Karolina Mróz Ib
15. Katarzyna Tarasewicz IIIb
16. Monika Kłymko IIIf
17. Katarzyna Mickiewicz IIa

Pieniądze będą do odbioru przez rodziców w sekretariacie szkoły od piątku, 21.01, od godz. 13.00. Można je będzie odebrać również w czasie ferii.

20.01, godz. 16.00: wywiadówki.

24.01-6.02 : ferie zimowe.

24.01: zajęcia organizowane przez szkołę w czasie ferii.

Powrót na początek strony